Bajakhana Road, Bhagta Bhai ka,Distt. Bathinda-151206